Långviksskär 5,16 kvm

Långviksskär 5,16 kvm,

(Långviksskär - efter Axel Sjöberg), Sven-Harrys konstmueum,

Stockholm. 2017


Långviksskär 5,16 kvm är en serie av sex kvadratiska reliefer i olika format skapade efter ytstrukturer från Dynggrundet som är en del av Gammelman på Långviksskär i Stockholms ytterskärgård. På Gammelmansudden arbetade även konstnären Axel Sjöberg en gång i tiden. Men där Sjöberg blickade ut valde jag istället att stirra ner i marken, och åstadkommer på så vis en annan typ av landskapsmåleri än det Sjöberg gjorde. Relieferna avbildar strandklipporna med dess geologi och flora, som dokumentära utsnitt och samtidigt måleriska kompositioner. Materialen består av det som en gång självt kommit ur naturen, pappersmassa, sand, jordpigment etc. Arbetet utfördes sommaren 2016, då jag som Axel Sjöberg stipendiat bodde i hans gamla hus på Långviksskär.

Works.html