Finding Lithium

The Psychiatry Building, Uppsala, 2013

Public commission. Uppsala County Council, architect Tengbom AB and landscape architect Combine. (polyester and coloured concrete)


Text in English coming soon...

Ett läkemedel inom psykiatrin är Litium. Det förekommer i psykofarmaka för behandling av bipolära syndrom (schizofreni, manodepressivitet etc).

Det sägs att en svensk kemist vid namn Johan August Arfwedsson upptäckte grundämnet litium i mineralet Petalit. Året var 1817 och petaliten kom från en gruva på Utö i Stockholms skärgård. Jag har fascinerats över litiumets ursprung; lithion “av sten”. Att det finns helande och läkedom nedlagt i naturen. Petaliten på Utö blir på det sättet både en medicinhistorisk och geologisk upptäckt. Petalit har olika utseenden beroende på var i världen den förekommer och om den har spår av andra ämnen i sig. I en form är den lite mjölkaktigt rosa, kroppsfärgad. Den tycker jag är vackrast. På Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm finns ett sådant exemplar i museets mineralsamling som ska ha hittats under 1800-talet på Utö. Kanske var det ur den Johan Arwedsson upptäckte litium?

Skulpturinstallationen av infärgat golv och uppbyggda strukturer i entrén på Psykiatrins Hus simulerar en upplevelse av Stockholms skärgård. I form av kobbar och hav har jag skapat en skulpturgrupp med utö-petaliten i dess föreställda ursprungsmiljö.

Works.html